התישבות
בטחון
אמנות
home
התרומה לבנין הארץ
קורות חיים
לפני השואה
בשואה
פעילות דידקטית
קורות חיים

ניצולי השואה לקחו חלק פעיל בהתיישבות המתחדשת בארץ ישראל, לפני הקמת המדינה ולאחריה.

בחרנו בחלק זה של התערוכה להציג את סיפור בנייתו של מושב "ניר גלים", מושב דתי בשפלה הדרומית, דרך סיפורן האישי של לאה וחדוה לבית שטרן מ"תאומות מנגלה".

לאחר שעברו סבל ואובדן בשואה שיקמו שתי האחיות את חייהן, הצטרפו להכשרה של בני עקיבא בהונגריה, עלו ארצה באניית מעפילים ולקחו חלק בהקמת המושב בו בנו את בתיהן ומשפחותיהן.
סיפורן האישי הוא סיפור של צמיחה מתוך משבר המייצג סיפור לאומי נרחב יותר. זהו סיפור של היאחזות בחיים, של בניה מתוך אמונה תוך התגברות על קשיים רבים בדרך.

מושב "ניר גלים" מהווה דגם לתקומה ולתרומה של ניצולי השואה בתחום ההתיישבות בארץ ישראל.

אחרי השואה