התישבות
בטחון
אמנות
home
התרומה לבנין הארץ
בית חולים לניאדו
מפעל הש"ס
ישיבה
ישיבה לצעירים

מפעל הש"ס העולמי

במסגרתו לומדים אלפי אברכים דפים רבים של גמרא, רש"י ותוספות על דרך הבקיאות, על מנת שירכשו ידע נרחב בתלמוד וכך יזכו ללמוד גם בעיון בצורה טובה ונכונה. שאיפתו של הרבי מקלויזנבורג הייתה לגדל דור אברכים שילמדו וידעו את כל הש"ס כפי שהיה בימים עברו - 'ש"ס יידן'.

רשת הכוללים שייסד פרושה לא רק בארץ ועם הצלחתה המשיך בייסוד 'מפעל הש"ס העולמי'. בכוללים אלה מסיימים את הש"ס בכל שלוש שנים, ונבחנים בע"פ בכל חודש על עשרות דפי גמרא עם פירושי רש"י ותוספות.

 

 

בית חולים לניאדו