התישבות
בטחון
אמנות
home
קורות חיים

 

מעפר קומי
לאחר השואה החל הרבי להקים מחדש את ההריסות, הפיח רוח חדשה בניצולי השואה והקים רשת ישיבות ומוסדות תורה לבנים ולבנות בשם "שארית הפליטה" במחנות העקורים. לאחר התלבטות החליט לשים פעמיו לאמריקה, שהיתה "כארץ לא זרועה", ללא חיי תורה, עד שתגיע השעה לקיים את נדרו ולעלות לארץ ישראל .

בארה"ב בנה מחדש את חסידות צאנז ובשנת תש"ך עלה רבי יקותיאל יהודה לארץ ישראל ובכך מימש את כיסופיו הרבים ואת קיום הנדר שנדר.

רבי יקותיאל הלברשטאם