התישבות
בטחון
אמנות
home
קורות חיים

ילדותו ובית הוריו

רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם נולד ברודניק שבגליציה בשנת תרס"ד, להורים בעלי ייחוס משפחתי מכובד.
כבר בצעירותו נודע בכח למדנותו, שקדנותו ופלפולו. לפעמים כשערך אביו "טיש" לחסידיו ביקש ממנו אביו שיאמר דבר תורה לחסידים בעודו יושב על ברכיו. יחד עם זאת, כשעוד למד בחדר הצטיין רבי יקותיאל יהודה גם במידות נעלות מאין כמותם. כאשר העלה זכרונות מימים אלה הביא דוגמא אישית מעצמו להנהגה נהדרת שמצידו ראה בה את נחלת כל הילדים, "רגיל הייתי בטבע מגיל רך, שכאשר הבאתי איתי ל'חדר' מן הבית שלוש פרוסות של מיני מזונות, נתתי שתי פרוסות לחבר מבית עני שלא היה לו, והסתפקתי לעצמי בפרוסה אחת ואם לא הבאתי אלא רק פרוסה אחת נתתי אותה כולה לחברי ולא אכלתי מאומה ... כי איככה אהיה מסוגל לאכול כשחברי רעב ואין לו מה לאכול, ומידה זו של רחמנות השרישו בי אבא ואמא מיום שנולדתי, כזה היה טבע התינוק בכל בית יהודי בימים ההם."
זמן מה לאחר פטירת אביו כשהוא כבן ארבע עשרה שנים, יצא רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם מבית אמו ברודניק אל מרכזי התורה הגדולים שבגליציה ופולין ושמו נתפרסם כ'עילוי מרודניק'.
בשנת תרפ"א נשא לאישה את מרת פאסיל בתו של האדמו"ר רבי חיים צבי טיטלבוים. יחדיו הקימו בית מפואר. במהלך השנים נולדו להם אחד עשר ילדים.

מנהיג ורב בישראל

בשנת ה'תרפ"ו כשהוא כבן עשרים שנה בלבד נתמנה כאב בית הדין בקהילת קלויזנבורג שברומניה אשר מנתה כ-16,000 יהודים, שם פעל רבות לחיזוק הדת בעיר כנגד רוחות ההשכלה שהחלו לנשב.
רבי יקותיאל יהודה דאג לכונן מערכת ענפה של כשרות ושחיטה למהדרין, והקים תלמוד תורה לילדים.
הרבי נשא דרשות בבתי הכנסת ליהודי העיר, והתחבב עליהם בזכות קסמו האישי, אהבתו הרבה לכל יהודי ואמונתו בצדקת דרכו. שמו הטוב התפשט בכל האיזור ועל כן היו לו חסידים ומעריצים אף בקהילות אחרות.

 

רבי יקותיאל הלברשטאם בצעירותו
בתערוכה