עולם התורה
התישבות
בטחון
אמנות
home
התרומה לבנין הארץ
פעילות דידקטית
קורות חיים
לפני השואה
בשואה

בתקופה שקדמה לשואה, שגשג עולם התורה והחסידות בקהילות היהודיות במזרח אירופה.
בעקבות השואה ספג עולם זה מכה קשה: קהילות שלמות של בני תורה נכחדו, רבנים גדולים נספו יחד עם חידושי התורה שלהם ורבים מבין הניצולים חוו ירידה רוחנית.
בתקופה שלאחר השואה נעשו מאמצים גדולים ורבים בארץ ובעולם לשקם ולבנות מחדש את עולם התורה והחסידות. נבנו מוסדות תורה וישיבות ונרקמו חיים קהילתיים ברוח התורה והמסורה.

בחרנו להתמקד בפועלו הגדול של הרבי מקלויזנבורג בהקמת קריית צאנז שחובקת בתוכה עולם מלא של חיים ותורה.
בתערוכה זו תיפגשו עם נקודות ציון משמעותיות בחייו של הרבי, מילדותו דרך קורותיו בשואה ועד הקמת עולם התורה והחסד בארץ.

אחרי השואה