זכור - אמונה בימי השואה

מידע כללי


המרכז ללימודי השואה במכללה מקיים פעילות ענפה בתחום הכשרת מורים להוראת נושא השואה.
המרכז הוקם בשנת תשנ"ו במסגרת חוג ליהדות במכללה ירושלים, מכללה אקדמית דתית תורנית, מתוך תפיסה שהנחלת זיכרון השואה הנה חלק בלתי נפרד מעיצוב הזהות היהודית בימינו.
דגש מיוחד מושם על העמידה הדתית בתקופת השואה ועל מקורות היסטוריים שנתנו ביטוי להתנגדות הרוחנית. גילויי האמונה בשואה, דילמות מוסריות והלכתיות והגות מהווים חלק בלתי נפרד מתהליך ההוראה האקדמי. המרכז פיתח שיטות הוראה ומאגר חומרים המהווים כיום תשתית לכל העוסקים בנושאים אלו.
הפעילות במרכז להוראת השואה מתבצעת בדרכים שונות.
הפעילות הרחבה של המרכז מתאפשרת בתמיכתה ובעידודה של ועידת התביעות.
Conference on Jewish Material Claims Against Germany, Inc.


מה מאפיין את הוראת השואה במכללה?

עיסוק במגוון רחב של נושאים הסטוריים ברמה גבוהה,
דגש מיוחד על העמידה הרוחנית בימי השואה,
למידה חוויתית משולבת בצפיה בסרטים,
שילוב הבטים רב תחומיים ודידקטיים:

 • עיסוק במגוון רחב של נושאים היסטוריים ברמה גבוהה
 • דגש מיוחד על העמידה הרוחנית בימי השואה; שו"תים, הגות ושאלות אמונה.
 • למידה חווייתית משולבת בצפייה בסרטים
 • שילוב היבטים רב תחומיים ודידקטיים:
 •       חשיפה למגוון רחב של חומרים תיעודיים: טקסטים, אמנות, צילום.
 • הכשרה להוראה לגילאים שונים: מהגיל הרך עד החטיבה העליונה
 • ספרות, שירה ופרוזה שנכתבו בתקופת השואה ולאחריה
 • דיון בתכניות לימודים קיימות והתאמתן לקבוצות הלומדים
 • בניית יחידות לימוד חדשות
 • הפקת סרטי עדות כחלק מהוראת השואה


 • כתובת:
  ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002
  טל: 02-6750992 פקס: 02-6750998

  דואר אלקטרוני: chavip@michlalah.edu

  Claims Conference
  © כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016