חלפון
שוורץ
סמואל
גדליה וקסלר חלפון
שלמה שוורץ
משה וייס
הרב יצחק סמואל
מסיפור אישי לתערוכה פעילה
התערוכה המוצגת בזה הינה תוצר סופי של תהליך למידה
שעברו תלמידות שנה ב', מתכנית איל"ה [מצויינות בהוראה] תשע"ג.
ייעוץ היסטורי ועריכה: שרה קפלן - המרכז ללימודי השואה
יעוץ ועיצוב חזות: איקה מישר - הסדנא הדידקטית
צילום התערוכה: יוסי קליין - מכללה ירושלים
עיצוב ובנית האתר: שרית היימן רוונה - הסדנא הדידקטית
המסמכים והתמונות באדיבות המשפחות
הסדנא הדידקטית