הרב יצחק סמואל

החיים היהודים לפני המלחמה

החיים בצל המלחמה והכיבוש

המסע לארץ ישראל