גדליה וקסלר חלפון

החיים היהודים לפני המלחמה

החיים בצל השלטון הנאצי בגרמניה

המסע לארץ ישראל