זכור - אמונה בימי השואה

דרשות של רבנים שנאמרו בתקופת השואה בארצות הכיבוש הנאצי

בין השנים 1939 - 1945
עליזה לבנון - עבודת גמר לתואר מ.א. טורו קולג', תשנ"ב 1992

עבודה זו כוללת התייחסות לדרשות שנכתבו ושנאמרו בתקופת השואה בארצות הכיבוש הנאצי. היא מתייחסת לדרשות של הרבנים הבאים:
  • הרב קלונימוס קלמיש שפירא, האדמו"ר מפיסצ'נה, בספרו "אש קודש".
  • הרב יששכר שלמה טייכטל, בספרו "אם הבנים שמחה".
  • הרב שבתי הכהן רפפורט מפיצ'וב, כתב יד של דרשותיו.
  • הרב מרדכי רוקח מבילגורייא - בעלזא, בדרשת הפרידה כפי שהיא מופיעה בחוברת "הדרך".
  • הרב יעקב קפלן מליון-צרפת, בספרו Les Temps D'epreuve .
  • הרב ד"ר ליאו בק, בהרצאה שהרצה בטרזיינשטט.
העבודה נעשתה בדרך של חתך אורך - התייחסות לכל ספר דרשות בנפרד, מחקר עליו והתייחסות לספרות המחקר אודותיו, וחתך רוחב - השוואה בין נושאי הדרשות של הרבנים השונים וסגנון הכתיבה שלהם, תוך התייחסות למקומות בהם נכתבו הספרים.

התיזה המוצגת בעבודה היא שרבנים שכתבו ספרים בתקופת השואה, כתבו בדרך כלל ספרי דרשות. הש"ותים אשר נכתבו גם הם בתקופת השואה, נאספו לספרים רק אחריה. גם רבנים שכתבו לפני השואה ספרים מסוגה (ג'אנר) ספרותית אחרת, כתבו בתקופת השואה את דברי התורה שאמרו לפני הציבור כדרשות. מכאן ניתן ללמוד שהכתיבה הרבנית הייתה לרוב מונעת מצרכי הציבור ודרישותיו, ובתקופה קשה הציבור רוצה לשמוע דברי תורה שהם בעיקרם דברים של עידוד.


ספרי דרשות שנכתבו בתקופת השואה:
אש קודש
הרב קלונימוס קלמיש שפירא, האדמו"ר מפיסצ'נה

אם הבנים שמחה
הרב יששכר שלמה טייכטל

דרשות הרב שבתי רפפורט (כתב יד)
הרב שבתי הכהן רפפורט מפיצ'וב.

Les Temps D'Epreuve
הרב יעקב קפלן, ליון – צרפת.


מאמרים:
ר' קלונימוס מפיאסצנא שח עם קונו
הרב גרשון קיציס


קול ה' באש - דרשות הרבי מפיסצנה בגטו וורשה
"השמע עם קול אלוקים מדבר מתוך האש" (דברים ד, לג)

אסתר פרבשטיין


תקצירי מאמרים:
רבי קלונימוס מפיסצ'נה שח עם קונו
הרב גרשון קיציס

קול ה' באש – דרשות הרבי מפיסצ'נה בגטו וורשה
אסתר פרבשטיין


Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016