זכור - אמונה בימי השואה

חודש כסלו תשע"ט - חנוכה בשואה


ממדף הספרים
בשביל הזיכרון – סדרה חדשה, 30 (אייר תשע"ז) יהדות צפון אפריקה בתקופת השואה, ביה"ס הבין-לאומי להוראת השואה ביד ושם

גיליון זה מוקדש ליהדות צפון אפריקה בתקופת השואה. המאמר הפותח את הגיליון, פרי עטו של עורך הגיליון חיים סעדון, מציג את ההתפתחויות המחקריות העיקריות בנושא זה המבוססות על ממצאים ארכיוניים חדשים ועל יומנים שנמצאו בעת האחרונה. מאמרו של מור דניאל דן בשלהי שנות ה-30 בתוניסיה ומנסה לענות על השאלה מה ידעו יהודי תוניסיה, קוראי הערבית-יהודית, על מצב יהודי אירופה ואילו משמעויות היו לכך עבורם. הוא עוקב אחר הפרסומים בעיתון אליהודי בנושא מצב יהודי אירופה ומגלה כי העיתון מקדיש לכך תשומת לב רבה ואף מציג את המשמעויות של הנושא עבור יהודי תוניסיה. המידע על יומנו הגנוז של יוסף דעדוש מלוב מתפרסם בגיליון זה בפעם הראשונה. היומן נכתב בימים שבהם חי המחבר במחנה ג'אדו בלוב. ויקטור חיון חושף במאמרו את מאגר שמות היהודים ילידי תוניסיה שנספו בתקופת השואה. תהליך החשיפה מציף שאלות מתודולוגיות מורכבות ומכניס את הקורא בסוד מלאכת הרכבת הביוגרפיה מפיסות מידע המגיעות ממקורות שונים. חיים סעדון מתמודד עם נושא הפעילות המחתרתית באלג'יריה וחלקם של היהודים בפעילות זו. בנושא זה בולט מאוד המתח בין הזיכרון ההיסטורי לבין המחקר ההיסטורי. מאמרה של אסתר פרבשטיין מאיר פן נוסף של חשיבותה של צפון אפריקה בתקופת מלחמת העולם השנייה והוא היותה אזור מעבר של פליטים יהודים מאירופה לארצות הברית. על סמך מקורות ראשוניים ייחודיים נחשף מארג של קשרים בין טנג'יר לבין יהודים במחנות באירופה, בעיקר בהונגריה, קשרים בין-קהילתיים, קשר עם הקהילה המקומית ומעל הכול יוזמה של אישה אחת שהחליטה שלא לוותר אף שחייתה הרחק מאירופה. את הגיליון חותם מאמרו של דוד גדג' המשלב בין דיון ספרותי לבין תפיסת מחקר חדשה כדי להניב תובנות על האופן שבו התייחסו יהודי מרוקו אל מלחמת העולם השנייה.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016