זכור - אמונה בימי השואה

חודש סיוון  תשס"ד - חג מתן תורה


שאלות מעמק הבכא
שו"ת בנושא קריאת התורה בשבת

מקום וזמן: גטו קובנה - ט"ז אלול שנת תש"ב

רקע: כאלף מיהודי הגטו הועסקו בעבודת כפייה בשדה התעופה בפרבר של קובנה; העבודה התבצעה הן ביום והן בלילה, וכן בשבתות. כשהם עומדים בתוך תעלות וחפירות וכלי עבודה בידיהם, קיבלו היהודים את השבת בשירת "לכה דודי" חרישית, ובלבם מקננת התקווה והאמונה, שעוד יזכו ויאמר להם "רב לך שבת בעמק הבכא".

שאלה: כיצד עליהם לנהוג בקשר לקריאת התורה בשבתות הקיץ, כשהם שבים מעבודתם בעוד יום, האם יש לקרוא בתורה את פרשת השבוע בשעת תפילת מנחה? ומה על קריאת התורה בשבתות החורף הקצרות, כשהשיבה לגטו היא לאחר צאת השבת?

תשובה: הרב פסק שבימות הקיץ, כאשר הם מסיימים את העבודה לפני זמן מנחה, עליהם לקרוא בתורה תחילה, ולאחר מכן להתפלל תפילת מנחה, כי זמן הקריאה הוא במשך כל השבת.
בשבתות החורף, כשהימים קצרים וסיום העבודה הוא בלילה, אין דרך לקיים את מצוות קריאת התורה.
אולם הרב המליץ בפניהם לקרוא את פרשת השבוע מתוך חומש, בהפוגות הקצרות שניתנו לאכילה או למנוחה, כדי שלא תישכח תורת הקריאה.

מקור: הרב אפרים אשרי, "ממעמקים", חלק ד' - שאלה א' - עמ' ט"ו


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016