זכור - אמונה בימי השואה

חודש כסלו תש"פ - חנוכה במסתור


תמונה
הדלקת נר שביעי של חנוכה ביום א' טבת תש"ה (17.12.44), במחנה וסטרבורק - הולנד.
מחנה זה שימש כתחנת מעבר ליהודים שגורשו מהולנד למזרח אירופה.
חלק גדול מהצעירים המופיעים בתמונה נשלחו למחרת לאושוויץ, ברכבות שהיו יוצאות מדי יום שני מן המחנה.

עדות: יהודית אילןהדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016