זכור - אמונה בימי השואה

חודש טבת תש"פ - שבעה על העם היהודי


ממדף הספרים
בשביל הזיכרון – סדרה חדשה, 34 (כסלו תש"ף), בהוצאת בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה ביד ושם
גיליון זה מוקדש לעיונים בתולדות היהודים בתקופת השואה מתוך הפרספקטיבה המרחבית. פרספקטיבה זו יכולה לסייע לנו בהבנת התמורות המואצות שעברו על חיי היהודים כתוצאה ממדיניות ההדרה והדיכוי הנאצית כמו גם את דרכי ההתמודדות שלהם עם המציאות החדשה.

שני המאמרים הפותחים את הגיליון עוסקים בחייהם של היהודים בגרמניה תחת המשטר הנאצי. טריסה וולץ' מציגה במאמרה את ההיבטים המרחביים של מדיניות ההדרה האנטי-יהודית של המשטר וממחישה בעזרת עדויות בנות הזמן את הפרקטיקות המרחביות שיהודים נקטו בהן כדי להתגונן ולשרוד ככל שניתן. יעקב בורוט מציע שחזור של חיי הפנאי של היהודים בגרמניה הנאצית מנקודת המבט המרחבית ומצביע על מגמה הולכת וגוברת של היהודים ליצור לעצמם מרחבים נפרדים בה יוכלו להמשיך ולקיים, גם אם בנסיבות נוחות פחות, את פעילויות היומיום שהורגלו אליהם.

שני מאמרים נוספים חושפים בפנינו את חשיבות נקודת המבט המחקרית בהקשרים נוספים. חן ברם מציג ניתוח היסטורי-אנתרופולוגי מקיף של חיי היהודים בעיר הקווקזית בנלצ'יק תחת הכיבוש הנאצי ומנתח את הקשר בין דפוסי הקיום המרחביים שעיצבו לבין הישרדות רבים מהם מרדיפות הנאצים. זולטן קקשי מתאר את האופן בו דמיינו דוברים הונגרים אנטי-יהודיים את המרחב העירוני של בודפשט ומראה כיצד האופן בו הם דמיינו "עיר ללא יהודים" השפיע הלכה למעשה על מדיניות הגטואיזציה שהפעילו הנאצית בעיר ב- 1944.
הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016