זכור - אמונה בימי השואה

חודש תמוז  תשס"ד - ששים שנה לחורבן יהדות הונגריה


ממדף הספרים
לפיד האש

בספר מצטיירת דמותו של רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם – הרבי מקלויזנבורג – (צאנז). בפרקי חייו הנפרשים בפנינו שזורה מסכת של גדול בישראל, רב פעלים, לפיד אש העובר לפני המחנה בכל אחת מתקופות חייו.
בחלק הראשון סיפור תולדות הרב משחר ילדותו ושורשיו המפוארים, ועד להתמנותו כאדמו"ר. עם פרוץ מלחמת העולם השנייה, בהימוט מוסדי תבל, עבר הרב שבעה מדורי גיהנום וגם יכול להם. אמונתו הצרופה ומלחמתו בחירוף נפש, הן במישור האישי והן בתחום הציבורי למען הפרט והכלל, מעוררים התרגשות והתפעמות. את רוב האירועים מביא הכותב מפי עדי ראיה שהיו עמו בשעת מעשה.
החלק האחרון מתאר את תרומתו האדירה של הרבי מקלויזנבורג לשיקום שארית הפליטה, פעילותו במחנות העקורים, הצבת יסודות לחיי הדת, הקמת רשת ישיבות ובתי חינוך, העמדת חופות, התרת עגונות ועוד.
סיפורו של האדמו"ר, שהיה אוד מוצל מאש, רצוף מסירות נפש וביטחון, וחשיבות נודעת לו, למען ידע דור אחרון.

אהרן סורסקי, לפיד האש, בני ברק, תשנ"ז.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016