זכור - אמונה בימי השואה

חודש תמוז  תשס"ד - ששים שנה לחורבן יהדות הונגריה


ממדף הספרים
באושוויץ תקענו בשופר – יוצאי קרפטורוס מספרים על השואה

מחקר ספרותי המתבסס על עדויות שמסרו ניצולי שואה מקרפטורוס, איזור שסופח להונגריה בחסות הנאצים.
לעומת המחקר ההיסטורי המשחזר את אירועי העבר באמצעות כלים היסטוריים מקובלים, מנסה המחברת לערוך בעזרת הראיונות שערכה לניצולים ובעזרת סיפוריהם ניתוח של נושאים חשובים, כגון: תרבות, פולקלור וקווים אופיניים המייחדים את אוכלוסיית קרפטורוס, במיוחד בימי השואה.
המגמה הראשונית הייתה לחקור ולהעלות את השיח שהיה בשואה, אולם עקב החומר המועט שהצטבר, בין השאר מחמת הקושי של הניצולים לשחזר את שיחם ושיגם בתקופה ההיא, וכן מחמת טענתם כי מעייניהם היו נתונים למלחמת ההישרדות, פנתה המחברת למחקר שהתבסס על השואה מתוך הדברים שנשמעו מפי העדים, וכן התבוננות בנקודת מבטם ובהתייחסותם לאירועים.
לספר צורפו כנספחים הראיונות האותנטיים שגבתה המחברת. אלה מבהירים, מאששים ומוסיפים ענין למחקר ולמסקנותיו.

אילנה רוזן, באושוויץ תקענו בשופר, ירושלים, תשס"ד.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016