זכור - אמונה בימי השואה

חודש תמוז  תשס"ד - ששים שנה לחורבן יהדות הונגריה


שאלות מעמק הבכא
שו"ת בנושא חילול ספר תורה.

שאלה שהופנתה לרב שמואל שמלקע סגל אב"ד קליינוורדין – הונגריה, על ידי גיסו, הרב אברהם מאייר אב"ד מנדאק – הונגריה.

זמן: תמוז תש"ב, (יולי 1942)

הרקע: מצב המלחמה הביא לידי מחסור חמור במוצרי מזון בהונגריה. על פי חוקי המדינה היה אסור לאגור מצרכי מזון בבתים או למכרם במחירים מופרזים באופן בלתי רשמי. נעשו חיפושים על ידי ז'נדרמים, שוטרי הממשל, בכל מקום שהוא אחר מזון שהוחבא.

שאלה: גם בבית הכנסת של הקהילה במנדאק נערך חיפוש מדוקדק על ידי שני שוטרים. ספר תורה אחד, מתוך שני ספרי תורה פסולים שהיו מונחים על הבימה, נמצא מונח על הרצפה, וכנראה שנפל בזמן החיפוש.
האם צריכים הרואים זאת להתענות על בזיון ספר תורה כדין ספר תורה שנפל?

תשובה: הרואים את בזיון ספר התורה צריכים לתת צדקה במקום להתענות.

המקור: אלה דברי שמואל, אורח חיים, סימן ב.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016