זכור - אמונה בימי השואה

חודש תמוז  תשס"ד - ששים שנה לחורבן יהדות הונגריה


שאלות מעמק הבכא
שו"ת בנושא החוק להפעלת בתי עסק של יהודים בשבת

שו"ת בנושא החוק להפעלת בתי עסק של יהודים בשבת. השאלה הופנתה לרב גבריאל יהודה אילוביץ', אב"ד בעיר שאמשאן – הונגריה.

זמן: חשוון תש"ג (אוקטובר 1942)

הרקע: עם פרוץ המלחמה הפכה הונגריה לאחת ממדינות הציר ותמכה באידיאולוגיה נאצית. ממשלת הונגריה הטילה גזירות ומגבלות על היהודים, פורסמו חוקים נוקשים הנוגעים לעבודתם ולמקורות פרנסתם. אחד מחוקים אלה היה החובה לעבוד ולהפעיל את עסקיהם בשבת כבימות החול. היהודים ניסו למצוא היתר כדי להפעיל את העסקים שברשותם בתנאי הזמן.

שאלה: יהודי שיש לו שותפות עם נוכרי בתנור לאפיית פת, ולפי פקודת המושל חובה לאפות כל ימות השבוע, כולל שבת. היהודי קיבל התראה שאם לא יפעיל את תנור האפייה בשבת – תילקח ממנו זכותו במאפיה.

באיזו דרך יוכל היהודי להפעיל את העסק ללא חילול שבת?

תשובה: היהודי צריך למכור מראש לשותפו הגוי את כל הרווחים שיופקו מן העבודה בשבת.

המקור: שו"ת מהר"י שטייף, סימן פט.
הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016