זכור - אמונה בימי השואה

חודש אב תשס"ד - משנבקעה החומה


ממדף הספרים
אלה דברי האחרונים

בספר אוסף מכתבים שנכתבו בגטאות, ברכבות שהובילו יהודים למזרח, במחנות ריכוז ואף במחנות ההשמדה.
הכותבים, שמוצאם ממגוון ארצות ומקהילות רבות ושונות זו מזו, הותירו לנו עדות אותנטית של חוויות, רגשות ומחשבות.
מתגלה בפנינו מציאות רבת פנים הנגזרת מאופיים של הכותבים, מהניסיון המר שצברו, תלאות הזמן שפקדו אותם והנסיבות המיוחדות ששררו במקומות בהם שהו.
בעטיה של הצנזורה הגרמנית נכתבו חלק מהם ברמיזה ובלשון סתרים. הם כוללים, מלבד מידע, גם התראה ואזהרה למכותבים, בדבר הרצח והאסון המתחולל.
חומר תיעודי זה מהווה מקור חשוב ובסיסי למחקר, ומאפשר גם לקורא להציץ לתוך נבכי התקופה.

צבי בכרך, אלה דברי האחרונים, יד ושם, ירושלים, תשס"ג.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016