זכור - אמונה בימי השואה

חודש אב תשס"ד - משנבקעה החומה


ממדף הספרים
העטרה שאבדה

סיפור זכרונותיה של שרה פלגר, שנולדה בעיר לודז', פותח בנופי ילדות מאושרה, על רקע ביתה ומשפחתה, וצולל עם פרוץ המלחמה לעולם של תוהו ובוהו.
שרה, שבגרה בצל האירועים, מצאה את עצמה במציאות העגומה של רעב, עבודת פרך, רדיפות וסבל נורא. בכורח הנסיבות בגרה הילדה כשהיא נתונה במאבק יום יומי להישרדותה.
הכותבת שנושאת את זכרונותיה ממעמקי לבה, משתפת את הקוראים בתיאוריה המרגשים והכנים לגבי תחושותיה כלפי הזולת, על קשרי משפחה עמוקים, עזרה הדדית מופלאה, והאווירה ששררה בסביבתה.
עם הגירושים האחרונים נשלחת שרה לאושוויץ, שורדת, ועוברת למחנות ריכוז אחרים. גם שם, בתנאי התופת, מגלות היא וחברותיה אנושיות, דאגה וחמלה, תוך התעלמות מן האני האישי לעומת הרשע ללא מצרים השולט בסביבתן.
קורותיה של המחברת הן גם סיפורה של העיר הגדולה לודז' בתקופת המלחמה.

שרה פלגר - זיסקינד, העטרה שאבדה, בית לוחמי הגטאות, תשל"ח.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016