זכור - אמונה בימי השואה


חודש אב תשס"ד - משנבקעה החומה


תמונה
על צוארינו נרדפנו אוי... שנאת חנם רדפונו
(קינות ליל תשעה באב)

בתמונה: שילוח יהודים מווצלבק לאושוויץ, ביניהם הרב שפירא.מתוך ארכיון יד ושם.
מס' ארכיון: 6 DO 69
הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016