זכור - אמונה בימי השואה

חודש אלול תשס"ד - הרב יוסף צבי קרליבך זצ"ל


ממדף הספרים
"חנוך ואמונה"

הספר מנתח את משנתו החינוכית, הלכה ומעשה, של הרב ד"ר יוסף צבי קרליבך, שהיה מדמויות המופת ביהדות גרמניה לפני השואה.
רעיונותיו ועקרונותיו המעוגנים במקורות ישראל – תורה, נ"ך ותלמוד, נפרשים לפנינו במבנה נושאי כפי שהדברים עולים מתוך ספריו, פרסומיו וכן תיעוד עשיר ורחב היקף שעמד בפני החוקרת.

הרב קרליבך אשר שימש כרב וכמורה בקהילות שונות במערב ובמזרח אירופה, וכן בארץ ישראל, יישם את עקרונותיו החינוכיים והנחיל את מורשתו האידיאולוגית של "תורה עם דרך ארץ" לקהלים השונים בהם פגש במסגרת מילוי תפקידיו המגוונים.

ציר הזמן הביוגרפי מביא בפנינו את תולדות חייו של הרב קרליבך ומדגיש את פעילותו הייחודית על רקע אירועי המקום והתקופה.

בחלק מהעדויות, אלו העוסקות בימי השלטון הנאצי, מתגלה לפנינו המנהיג והמחנך במלוא שיעור קומתו בשעת משבר ומצוקה הן על אדמת גרמניה, והן במחנה הריכוז יונגפרנהוף הסמוך לריגה.

"חנוך ואמונה", מרים גיליס, הוצאת מורשת, תל אביב, תש"מ 1979.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016