זכור - אמונה בימי השואה

חודש אלול תשס"ד - הרב יוסף צבי קרליבך זצ"ל


שאלות מעמק הבכא
שו"ת בנושא הוצאות לימוד ליתומים נזקקים

השאלה הופנתה לרב קרליבך.

המבורג – ינואר 1924

הרקע : באסיפה של ועד בית הספר עלתה השאלה מי צריך לממן את שכר הלימוד וספרי הלימוד עבור יתומים מחוסרי אמצעים. האם הדבר מוטל על מחלקת הרווחה של הקהילה היהודית, או שמחובת בית הספר לדאוג לצרכים הלימודיים שלהם.
חברי ועד בית הספר לא הצליחו להגיע להחלטה בנושא, והפנו את השאלה לרב קרליבך.

שאלה: על מי מוטלת החובה למימון הוצאות שכר הלימוד והספרים הנדרשים ליתומים נזקקים?

תשובה: החובה מוטלת על הקהילה היהודית.
ההלכה קובעת מפורשות שחינוך ילדים עניים מוטל על פרנסי הקהילה, וזכותה לגבות מס מיוחד למטרה זאת. מובא בגמרא ש"מבני עניים תצא תורה".
מכיוון שבית הספר רשאי לגבות שכר לימוד ודמי ספרי לימוד מכל תלמידיו, חייבת הקהילה לדאוג לאותם יתומים אשר אין באפשרותם לממן את לימודיהם.

מקור: נפתלי קרליבך, "יוסף קרליבך ודורו", ניו יורק 1949, עמ' 107-106.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016