זכור - אמונה בימי השואה

חודש שבט  תשס"ג - ליבי במזרח


תמונה
"כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחֹננו" (תהלים קב, טו)

במאי 1939 פרסמה ממשלת בריטניה את ה"ספר הלבן", שהגביל את מכסת רשיונות העלייה (סרטיפיקטים) וגרם להחמרה ולצמצום בממדיה. חרף עובדה זו הלך ארגון ההעפלה (עלייה ב') והסתעף וממדיו אף הורחבו. הבריטים ניהלו מלחמת חרמה במעפילים ובמארגניהם. למרות מצבם של היהודים במהלך מלחמת העולם השנייה לא חל שינוי במדיניות זו, והעלייה התדלדלה באופן משמעותי. עם תום המלחמה נחשפו ממדי האסון, אך המדיניות לגבי הפליטים לא השתנתה והם שוכנו במחנות עקורים באירופה. מצבם של הניצולים הביא ללחץ רב, שהופעל על בריטניה למען פתיחת שערי הארץ. הפגנות, ועדות חקירה, אניות מעפילים שפילסו דרכן בים - היו חלק מן המאבק. בשנת 1946 חל שינוי בהיקף העלייה הבלתי ליגאלית, אך המצב לא השתנה עקרונית עד לסיום השלטון המנדטורי בארץ ולהקמת המדינה באייר תש"ח.

בתמונה: הפגנת מחאה במחנה עקורים באשווגה גרמניה, למען פתיחת שערי ארץ ישראל.מתוך ארכיון יד ושם.
סימול תצלום: 3380/793
הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016