זכור - אמונה בימי השואה

חודש חשוון תשס"ה - קינדרטרנספורט


ממדף הספרים
גלות באפרים ירוקים

זהו סיפורו של בית הספר התיכון היהודי הראשון בלונדון. זהו גם סיפורם של ד"ר יהודית גרינפלד והרב שלמה שונפלד.

ד"ר יהודית גרינפלד, מהמורות הבכירות בסמינר בית יעקב בקרקוב, עברה בשנות השלושים לבריטניה, וקיבלה את ניהולו של בית הספר.
הרב שלמה שונפלד, מייסד "מועצת החירום של הרב הראשי בבריטניה", מהדמויות הדומיננטיות בתחום ההצלה ומבצע ה"קינדרטרנספורט".

במרוצת שנת 1938 קלט בית הספר היהודי בלונדון ילדים מארצות הרייך, והתמודד עם תופעת הפליטות והבעיות שהיו כרוכות בה.

ב- 1 בספטמבר 1939, עם פרוץ מלחמת העולם השנייה, פונה בית הספר ל"שפורד" - אזור כפרי במרכז בריטניה, כאמצעי התגוננות מפני ההפצצות הצפויות. בספר מתוארים קורותיה של קהיליית בית הספר, תלמידים ומורים, במשך שש שנים, על הרקע הכפרי, בין איכרים נוצריים אשר רובם לא הכירו יהודים מעולם.

הספר מעלה את הבעיות ואת הניסיונות בהם נתקלו הילדים ומחנכיהם, וכיצד התמודדו עמהם.

בין זכרונותיה של המחברת שזורות עדויות מפיהם של יוצאי "שפורד", ובאמצעותם הופכות חוויותיהם לסיפור מרתק ומרגש.

יהודית גרינפלד, "גלות באפרים ירוקים", פלדהיים, ירושלים, 1993.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016