זכור - אמונה בימי השואה

חודש כסלו  תשס"ה - רפואה לחולי עמך - רופאים בגטו


ממדף הספרים
ירושלים דליטא במרי ובשואה

ד"ר דבורז'צקי, רופא מוילנה שחזה על בשרו את אימי השואה, מתאר בפני הקורא את קורותיו בגטו וילנה ובמחנות הריכוז באסטוניה ובגרמניה. הכותב, שהיה מעורה בחיים הציבוריים, סוקר את האירועים ומנתח את הדמויות הדומיננטיות בגטו, אנשי המחתרת ותנועת הפרטיזנים. מקום חשוב מייחד הוא לחיי הדת, הרוח והתרבות, וכן לעומדים על משמרת הבריאות בגטו. המחבר מתייחס בספרו למערכות לקיום האדם וכבודו המתגלות בגטו, כמו גם למאבק ההישרדות במחנות הריכוז.

"וכעד לאותו חזיון חד פעמי בתולדות האדם, אשר מחשבתך רוצה לברוח ממנו והיא לנצח אליו מסומרת", הוא משאיר לנו את כתביו הרבים העוסקים בימי אימה אלו.


ד"ר דבורז'צקי, תל אביב, תשי"א (1951)


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016