זכור - אמונה בימי השואה

חודש כסלו  תשס"ה - רפואה לחולי עמך - רופאים בגטו


ממדף הספרים
הגבורה האחרת

בספר עדויות, מסמכים וקטעי עיון העוסקים בגבורה הרוחנית בימי השואה. המחבר מעמיד את שנאתם התהומית של הגרמנים לעם היהודי ולערכיו הדתיים המוסריים, מול עמידתם האיתנה של יהודים מאמינים בגזרות האנטי דתיות ובהתעללות הנפשעת של הנאצים כלפיהם.
בין פרקי הספר מקדיש המחבר מקום נרחב לרוח היהודית, אותה ניסו הגרמנים לשבור, אך לא היו יכולים לה.

"הקורא ישפוט... באיזו מידה היה רצוי ודחוף פרסום הדברים, כאשר שרידי השואה שמבשרם חזוה וחיו אותה נעלמים והולכים והם אחרוני המספרים...".


יחיאל גרנטשטיין, ירושלים, תשמ"ט (1988)


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016