זכור - אמונה בימי השואה

חודש טבת  תשס"ה - פליטים


ממדף הספרים
בגיא צלמות"
הרב סיני אדלר
ירושלים תשל"ט

עם בוא השחרור רשם הרב אדלר את זיכרונותיו, כנער שחווה על בשרו במשך כשנה את אימי השואה.
סיפור קורותיו פותח בגטו טרזיינשטט, משם הוא נשלח למחנה הריכוז אושוויץ-בירקנאו.
בזיכרונות תיאור מבנה המחנה, התנאים הקשים ששררו בו, כמו גם מחנות נוספים שהיו במקום: מחנה המשפחות, מחנה הגברים ומחנה הצוענים. בספר מעלה המחבר תמונות מחיי האסירים, הסלקציות, בעלי תפקידים למיניהם ומחזות אימים שהיו מנת חלקם של החיים בצל המשרפות. בכל אחד מן השלבים מתגלים הפן האמוני, הביטחון והתקווה יחד עם מסירות הנפש לקיום מצוות, ללימוד תורה ולציון החגים.
תקופה קצרה שהה הרב במחנה אושוויץ, ומשקרבה החזית הרוסית הוטל למסע תלאות ונדודים שבסופו הגיע למחנה הריכוז מאוטהאוזן, משם הועבר לתחנתו האחרונה – יער גונסקירכן. במקום זה התחיל תהליך שחרורו, וכדבריו: "בפרשת בהר סיני אייר תש"ה הפכנו בחסדי השם יתברך לבני חורין".

בסיכום מתייחס הרב אדלר לצו "זכור את אשר עשה לך עמלק".


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016