זכור - אמונה בימי השואה

חודש שבט  תשס"ה - אדמורי"ם וחסידים בתקופת השואה


ממדף הספרים
"הרוח שגברה על הדרקון"
פרל בניש
ירושלים – ניו יורק, 1993

"כל אותן תקוות מנופצות, כל אותם שברי חיים ...
הם תובעים – זכור
כל אותם פנים גאים... צועדים אל מותם. אותן עיניים כנועות... ואף אותן
עיניים תמימות לא נשכחו ממני
כולן זועקות – זכור".

תיעוד קורותיה של המחברת שזור בתיעוד קורותיהן של אחדות מתלמידות סמינר "בית יעקב" בקרקוב.
מהצצה חטופה להווי חייהן של בנות אלה בפולין ערב המלחמה, אנו עוברים לתקופת השואה ופוגשים בהן במהלך השלבים הראשונים לכיבוש, המעבר לגטו, במחנה הריכוז ובמחנות ההשמדה.
לאורך הספר הן מתגלות כשהן עומדות בגבורה במצבי הלם ומצוקה. גם בהיותן משועבדות ושבורות ומסביבן משתוללת אכזריות שטנית ופראית, אין הן מאבדות את צלם האלוקים ונשארות נאמנות לצור מחצבתן ולעקרונות שעל ברכיהם חונכו ב"בית יעקב".

סיפור קבוצת הבנות "העשירייה" רצוף בגילויי תמיכה, וספוג במסירות ובדאגה הדדית מתוך סיכון עצמי ותלאות.

גם בעת השחרור, בהיותן במחנה הריכוז ברגן-בלזן, הן השתלבו ותרמו רבות למערך השיקום הרוחני של שארית הפליטה.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016