זכור - אמונה בימי השואה

חודש שבט  תשס"ה - אדמורי"ם וחסידים בתקופת השואה


ממדף הספרים
"הוד וגבורה"
יחיאל גרנטשטיין
ירושלים, תשמ"ז

בספר מתגלה לפנינו דמותו רבת ההוד של האדמו"ר ר' יצחק שמואל פינקלר לבית רדושיץ, אשר ממקום מושבו בפיוטרקוב הנהיג את קהל חסידיו בצניעות ובנועם הליכות.

בעת הכיבוש הנאצי של פולין היה הרבי מעורה בחיים הציבוריים ובבעיות שהטרידו את כלל האוכלוסייה היהודית.
בגטו פיוטרקוב הייתה דלתו פתוחה לכל דורש ואזנו קשובה לכל המבקשים את עצתו. את קהל הפונים אליו הדריך שלא לשרת את הגרמנים, לא לציית לגזירותיהם, לנסות להיחבא או להסתתר בצד הארי.
לאחר שנתגלו הרבי ובני משפחתו במקום מחבואם וגורשו למחנה סקרז'יסקו, הפך שם צריפו לאבן שואבת לאסירים היהודיים, והיה למקום כינוס לתורה, לתפילה ולנחמה. דמותו שם הייתה לסמל של פינה טהורה בעולם אכזרי.
סיפור הנהגותיו הוא מסכת רצופה של קידוש החיים וקידוש שם ה' ברבים, ומרוחו זו האציל על הסובבים אותו.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016