זכור - אמונה בימי השואה

חודש אדר א'  תשס"ה - חובת הזיכרון


שאלות מעמק הבכא
שו"ת בנושא היחס לגרמניה על פי ההלכה לאחר השואה

תשובת הרב יצחק נסים, הרב הראשי לישראל.

שאלה: מהו דין גרמניה לפי ההלכה – האם דינה כדין עמלק שנצטווינו למחות את זכרו, והאם המצווה נוהגת גם היום, או דינה כדין המצרים שנאסר לתעבם, ושמא דין אחר לה לגרמניה?

תשובה: "אין ספק שהשואה שהמיטה על עמנו גרמניה, שבה נספה שליש מאומתנו, ראוי היה לקבוע לה זכר מיוחד, כללי ומוסכם על ידי כל ישראל. אבל חלק מן הציבור אינו יכול לגזור גזירה שלא תתקבל על דעת כלל ישראל, כי לא יהיה לכך תוקף הלכתי ומוסרי שלם".

מקור: הרב יצחק נסים, "יין הטוב", יורה דעה חלק ב סימן ב
(מתוך: איתמר לוין, "אותיות של אש", תל אביב, תשס"ב, עמ' 335)


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016