זכור - אמונה בימי השואה

חודש אדר א'  תשס"ה - חובת הזיכרון


תמונה
זכור את אשר עשה לך עמלק"
(דברים כה, יז)

בתמונה:ילדים מדליקים נרות זיכרון בבית קברות יהודי לאחר המלחמה. קרקוב, פולין.מתוך ארכיון יד ושם.
מס' ארכיון: 7 C O 72
הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016