זכור - אמונה בימי השואה

חודש אדר ב' תשס"ה - נקם


ממדף הספרים
"שאגת מעונה"
יעקב מרוקו
בני ברק, תשנ"ח

סיפורה של לודז' המעטירה, על גדוליה ותלמידי החכמים שבה, נגדע באחת עם הכיבוש האכזר.
ר' יעקב, מבני העיר, מגולל בפנינו את קורותיו למן פרוץ המלחמה.
המחבר היה חסיד נאמן של הרבי מסוכוטשוב ועבר בעקבותיו לוורשה, ומלווה בסיפורו את הרבי כמו גם אדמ"ורים ורבנים אחרים בתקופת הגטו.
בד בבד עם תאור החיים בצל המוות, חללי הרעב, המחלות, המבריחים ואירועי המרד הקשים, הוא מספר על אור התורה וקולה שבקע מן המחשכים.
מוורשה נשלח המחבר למיידנק ונותק מבני משפחתו. לאחר המפגש עם המוות פנים אל פנים הוא שרד ונשלח למחנות סקרז'יסקו והאסאג בצ'נסטחוב. גם שם ניצל בדרך נס.
לאחר המלחמה שב ללודז', והיה מעורה בפעילות השיקום של האודים המוצלים מאש.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016