זכור - אמונה בימי השואה

חודש אדר ב'  תשס"ג - חג הפורים


שאלות מעמק הבכא
שו"ת בנושא קריאת המגילה שלא בזמנה

שאלה לרב מרדכי רוטנברג - אנטוורפן.

רקע: בתקופת המלחמה לא הורשו יהודים באנטוורפן לצאת מביתם לאחר השעה שמונה בערב, ומכיוון שלרוב הציבור לא הייתה מגילה כשרה בביתו, וכן רבים לא היו בקיאים בקריאה על פי הטעמים, לא יכול היה היחיד לקרוא בביתו, ומצוות קריאת המגילה היתה צריכה להעשות בציבור. ונמנע מהם לקיים את המצווה כהלכתה בלילה (לאחר צאת הכוכבים).

זמן: ח' באדר תש"ב

שאלה: מתי לקיים את מצוות קריאת המגילה של הלילה, ומה הדין לגבי הברכות אם המגילה נקראת לפני צאת הכוכבים ?

תשובה: הרב פסק שבתענית אסתר מיד לאחר פלג המנחה, יתפללו תפילת ערבית ויקראו את המגילה בצבור ללא ברכה לפניה ולאחריה.
אולם מי שיש לו תנאים מתאימים ויכול לקרוא את המגילה לאחר צאת הכוכבים, יכוון לא לצאת ידי חובתו בקריאת המגילה קודם הלילה, אלא יקרא לאחר צאת הכוכבים בברכה.

מקור: 'יד מרדכי', הרב מרדכי רוטנברג, ליקווד, תשמ"ג, סימן י"ג.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016