זכור - אמונה בימי השואה

חודש אייר תשס"ה - ילדים מתמודדים בשואה


ממדף הספרים
הנער משה
יומנו של משה פלינקר

דפי היומן שנכתבו בידי משה פלינקר, נער בן שש עשרה, מקפלים בתוכם את הרהוריו וחוויותיו בתקופת שהותו עם בני משפחתו בבריסל לאחר שנמלטו מהולנד. היומן נכתב בעברית כשהיו במסתור בזהות זרה. הנער, שמוצא משפחתו בחסידות אירופה המזרחית, גדל והתפתח במערב אירופה וניחן בחושים חדים וברגישות גבוהה. מתוך היומן נגלית לעינינו דמותו הייחודית, תכונותיו והחינוך שספג בביתו. תגובתו על האירועים והסובב אותו, מהולה בכאב עמוק ובהזדהות עם בני עמו.
ביומן מתוארים רבים מהגיגיו על משמעות האירועים, הנשענים על אמונתו האיתנה בבורא.
ביומן בולטים אהבתו וכיסופיו לארץ ישראל.
בעקבות הלשנה נתפס משה עם חלק מבני משפחתו על ידי הגסטאפו, הובל לאושוויץ ומשם לא חזר.

"הנער משה", יומנו של משה פלינקר. יד ושם ירושלים, תשי"ח.הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016