זכור - אמונה בימי השואה

חודש סיוון  תשס"ה - בר מצווה – קבלת עול מצוות


תמונה
"כי אם בתורת ה' חפצו", שכל מי שעוסק בתורה הקב"ה עושה לו חפציו.
רבי אליעזר אומר: אמרו ישראל לפני הקב"ה, ריבונו של עולם, רוצים אנו ליגע בתורה יום ולילה אבל אין לנו פנאי, אמר להם הקב"ה: קיימו מצוות תפילין ומעלה אני עליכם כאילו אתם יגעים בתורה יומם ולילה.
(מדרש שוחר טוב תהלים א)

בתמונה: נער מניח תפילין בבית מגורשים ברחוב נאלווקי בוורשה.מתוך ארכיון יד ושם.
מס' ארכיון: 5798/62
הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016