זכור - אמונה בימי השואה

חודש אדר ב'  תשס"ג - חג הפורים


תמונה
"בקום עלינו אדם רשע נצר זדון מזרע עמלק … טמן בלבו מחשבות ערומיו ויתמכר לעשות רעה …. ידו שלח בקדושי קל "
(מתוך הפיוט "אשר הניא")

בתמונה - פורים במחנה עקורים.
שלט המלגלג על דבריו של היטלר
"ליהודים לא יהיה פורים יותר", תש"ה 1945

מחנות העקורים - מחנות שהוקמו בשטחה של גרמניה באזורים שנכבשו ע"י האמריקנים והבריטים. במאי 1945 עם נצחון בעלות הברית, היו באירופה כ- 8 מיליון פליטים מתוכם כ- 200.000 יהודים, ניצולים רצוצים פיזית ונפשית, שסרבו או לא יכלו לשוב ולחיות במחוזותיהם, פליטים אלו הוכרזו כעקורים.

בשלב הראשון הוחזקו הפליטים היהודים יחד עם פליטים אחרים, דבר שבפני עצמו היווה בעיה, במחנות שחלקם שמשו כמחנות עבודה וריכוז לשעבר. התנאים ברוב המקומות היו ירודים וקשים מנשוא, צוותות מטעם בעלות הברית שטיפלו בניצולים לא היו מיומנים דיים כדי למלא את התפקיד ונוצרו קשיים רבים. בקרב 'שארית הפליטה' (כינוי שניתן לניצולים) היתה גם פעילות אינטנסיבית עצמית בסיוע גורמים יהודים ביניהם רבני הצבא האמריקאי, וכן משלחות סיוע שונות מהישוב בארץ ישראל. למרות כל הקשיים, רצונם של הפליטים לחזור ולחיות תרם לתהליך השיקום. הוקמו בתי כנסת, הופצו עיתונים רבים באידיש ובעברית. דגש מיוחד ניתן לחינוך ולהכשרה של קבוצות דתיות ושיבתן לחיים דתיים.

יהודי מחנות העקורים בתמיכת יהודי העולם, ניהלו מאבק עיקש על זכותם לבנות את חייהם מחדש בארץ ישראל ובמקומות אחרים.מתוך ארכיון יד ושם.
סימול תצלום: 1486_49
הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016