זכור - אמונה בימי השואה

חודש תמוז תשס"ה - תעניות ועצרות תפילה בתקופת מלחמת העולם השנייה


שאלות מעמק הבכא
שו"ת בנושא המשך אמירת פרקי התפילה הנוספים גם עם סיום המלחמה

השאלה הופנתה לרב משה הכהן כלפון

זמן ומקום: ג'רבה - סיוון תש"ה

רקע: כשנראה היה כי המלחמה מתקרבת לקיצה, התעוררה בעיה בקשר לתקנה שהונהגה בשנת תרצ"ט בג'רבה שיש לומר "אבינו מלכנו" ערב ובוקר במשך כל שנות המלחמה.

שאלה: האם יש להמשיך בהוספת התפילות בתקופה שנראית כסיום המלחמה?

תשובה: יש להמשיך בהוספת התפילות כל עוד לא נסתיימה המלחמה באופן מוחלט.

"כל עוד שלא שבתה המלחמה לגמרי, זאת אומרת גם עם היפנים, אין אנו יודעים
מה יהיה אחרית דבר…
אנחנו צריכים להתפלל לאבינו שבשמים ערב ובוקר אבינו מלכנו…
והסימן המובהק לזה כאשר יסודר 'חבר לאומים' מחדש ויהיה לו הכח באופן המתאים, 'כי לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה' " .

המקור: שו"ת שואל ונשאל חלק ג – או"ח סימן סג.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016