זכור - אמונה בימי השואה

חודש תמוז תשס"ה - תעניות ועצרות תפילה בתקופת מלחמת העולם השנייה


שאלות מעמק הבכא
שו"ת בנושא אמירת "שיר המעלות" אחרי "ישתבח" מפחד המלחמה

השאלה הופנתה לרב משה הכהן כלפון

זמן ומקום: ג'רבה - תמוז תרצ"ט

רקע: לרגל המצב המתוח בשנת תרצ"ט, שהעולם היה שרוי בו בפחד מפני מלחמת עולם, החליטו דייני ג'רבה בחודש ניסן תרצ"ט לעורר את הקהל לתשובה, וכן על הצדקה ועל התפילה. הם תיקנו לומר את תפילת "אבינו מלכנו" לאחר תפילת שחרית ואחר תפילת מנחה כל יום, וכן תיקנו לומר את פרק "שיר המעלות ממעמקים" אחרי תפילת "ישתבח", כפי שנוהגים בעשרת ימי תשובה.

שאלה: האם יש חשש להפסק בתפילה בין "ישתבח" ל"יוצר" בהוספת פרק שיר המעלות?

תשובה: אין כל חשש, אדרבה, מצווה לאומרו, וכל המעכב בדבר עתיד ליתן את הדין.
    "ולהרגיש מזה כאלו אנחנו בימי עשרת ימי תשובה. ועוד כי על ידי זה תהיה התעוררות הרחמים לאומרו בכניעה, וכן על ידי זה תתחזק תקוות ישראל, ולא יתייאשו מן הרחמים והסליחה והחסד ככתוב 'יחל ישראל אל ה' ' וגו' כי אותה אנחנו מבקשים לעת כזאת".הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016