זכור - אמונה בימי השואה

חודש תמוז תשס"ה - תעניות ועצרות תפילה בתקופת מלחמת העולם השנייה


תמונה
" קדשו צום קראו עצרה אספו זקנים כל ישבי הארץ… וזעקו אל ה' " (יואל א, יד)

בתמונה: כרוז שפורסם בחודש אדר שנת תש"ד הקורא ליום תענית ותפילה בעטייה של המלחמה.הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016