זכור - אמונה בימי השואה

חודש תמוז תשס"ה - תעניות ועצרות תפילה בתקופת מלחמת העולם השנייה


תמונה
" קדשו צום קראו עצרה אספו זקנים כל ישבי הארץ… וזעקו אל ה' " (יואל א, יד)

בתמונה: האדמו"ר מגור (בעל ה"אמרי אמת") במהלך כנס התעוררות שנערך בחורבת רבי יהודה החסיד בירושלים, ביום כ' בכסלו שנת תש"ג.הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016