זכור - אמונה בימי השואה

חודש אב  תשס"ה - חורבן מקדשי מעט


ממדף הספרים
"בתי כנסת בפולין וחורבנם"
דוד דוידוביץ
ירושלים, תש"ך (1960)

תולדות יהדות פולין בת אלף השנים חרותות היו על כותלי בתי כנסיות ובתי מדרשיות שעמדו בה, ומן המעט ששרד אנו יכולים ללמוד על העושר הרוחני והאמנותי שנשדד ושהושחת ביד זדונית ומתוך שנאה תהומית.
המחבר מנסה להציב בספר גלעד לאותם מקדשי מעט ואוצרות שהיו טמונים בהם.
סקירות על בתי הכנסת הראשונים ועל כאלה שנבנו בתקופות מאוחרות יותר בסגנונות שונים ממחישות ומשרטטות בפני הקורא תמונה רחבה של מגוון המבנים, קישוטיהם ותכולתם.
בפרק האחרון מתוארת מלאכת ההשמדה הנקלית, על פי עדויות של בני המקום, עיתונות, דוחות של ועדות רשמיות ועוד.
לסיכום מובא מאזן האבדות לעומת המעט מזעיר שנותר.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016