זכור - אמונה בימי השואה

חודש אב  תשס"ה - חורבן מקדשי מעט


ממדף הספרים
"כוכב בעלטה"
רות זיידמן-דז'ובס
ירושלים, תדש"מ (1984)

סיפור קורותיה של בת למשפחת תעשיינים חסידית בצ'נסטוכוב, והתמודדותה עם התופת בכל אחד משלביה השונים של המלחמה.
חיים בצל האימה שהפכו לקשים מנשוא, מחלות שלקתה בהן הכותבת, הכניסה לגטו, המחסור והסבל שהיו לחם חוקם, כמו גם החיים במסתור בעקבות האקציות המשתוללות ברחובות, הם רק חלק מן הסיפור.
המחברת בהיותה ילדה צעירה עבדה ותיפקדה כבוגרת הן בנטילת אחריות והן בסיוע לאחיה הצעירים. בצל השמועות על אושוויץ וסלקציה אכזרית שרדה הכותבת עם חלק מבני משפחתה בצ'נסטוכוב עד לדמדומי השחרור.
משם הועברה למחנה רוונסבריק ולמחנות אחרים בגרמניה. למרות השרפה והעשן הסמיך של המלחמה ולמרות הסבל הנורא, השכילו ההורים לטעת בילדיהם אמונה וערכי אמת שהיו לנכסי צאן ברזל וליוו אותם בדרכם הפתלתלה. כחוט השני מקרינה המחברת בספר את תחושותיה:
"כי אף ברגעים הקשים ביותר לא פקפקה במציאות הקב"ה – מנהיג העולם וכי מי יודע ומי מבין דרכיו?"


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016