זכור - אמונה בימי השואה

חודש אב  תשס"ה - חורבן מקדשי מעט


תמונה
"ידו פרש צר על כל מחמדיה" (איכה א, י)

"אמר רבי יהודה: בית הכנסת שחרב – אין מספידין בתוכו ואין מפשילין בתוכו חבלים ואין פורשין לתוכו מצודות ואין שוטחין על גגו פירות ואין עושין אותו קפנדריא, שנאמר: 'והשימותי את מקדשיכם…' – קדושתן אף כשהן שוממין" (מגילה כח, א).

בתמונה: עמודים הרוסים בחצר בית הכנסת שולהויף בווילנה – פולין, 1946מתוך ארכיון יד ושם.
מס' קטלוג: 7557/8
הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016