זכור - אמונה בימי השואה

חודש אלול תשס"ה - חסד ועזרה הדדית במחנות


ממדף הספרים
"עלים שעלו מן האפר"
שרה ביינהורן (קליין)
בני ברק תש"ס 1999

בזכרונותיה של צעירה יהודיה, שרה ביינהורן, על מחוזות ילדותה האבודים מצטיירת בפנינו העיירה מונקאטש ואורח החיים היהודי השורשי והתוסס ששרר בקהילה זו. בתאוריה הספוגים ניחוחות מבית ההורים עולים געגועים אל העולם שהיה.
מכאן מובילה היא אותנו לתקופת פרוץ המלחמה ולשנות האימה עם הכיבוש הגרמני בהונגריה.
הכותבת משחזרת את קורותיה בסיפור מרתק, בהיר ומפורט, על השתלשלות האירועים ההיסטוריים.
הקשר האמיץ בינה לבין אחיותיה ומורשת בית ההורים, עומד לה למחברת, גם באושוויץ העשנה. למרות הפרידות הכואבות, הסבל והיסורים היא לא נשברת.
מברגן בלזן יחד עם שתים מאחיותיה ששרדו, עוברת המחברת לשוודיה לפרק זמן קצר, ומשם לאחר שהן מעוכבות בקפריסין, מסתיימת ההעפלה לארץ ישראל.
הספר מהווה מסמך אנושי חשוב על שמירת צלם היהודי ואמונה צרופה שעמדה במבחן.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016