זכור - אמונה בימי השואה

חודש תשרי תשס"ו - ימים נוראים


שאלות מעמק הבכא
שו"ת בנושא שופר בראש השנה.

השאלה הופנתה לרב יעקב ברייש על ידי הרב דוד גרינוולד - לוצרן.

זמן ומקום; ערב ראש השנה ת"ש (ספטמבר 1939)

רקע; בעטיו של המצב המלחמתי, לא הייתה אפשרות לחיילים המשרתים בצבא להתאסף בבתי כנסיות כדי לשמוע תקיעות בראש השנה.

שאלה; האם יוכלו חיילים לצאת ידי חובת שמיעת תקיעת שופר בראש השנה באמצעות רדיו או מקרופון ?

תשובה; הרב אסר לתקוע בחג באמצעות הרדיו או המיקרופון, הואיל ומכשירים אלו פועלים על ידי כוח החשמל ואין יוצאים בזה ידי חובת מצות תקיעת שופר.

מקור; הרב יעקב ברייש, "חלקת יעקב", חלק א' סימן נ"ט, עמ' קי"ח.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016