זכור - אמונה בימי השואה

חודש חשוון תשס"ו - האם היהודייה בשואה


ממדף הספרים
בת עמי
ספרה של הדסה לוין

המחברת מתארת ממעמקי לבה את השמדת יהדות ליטא מסלולה של גיבורת הסיפור עובר דרך טלז היהודית הנחרבת, ליער ריין, מחנה גירולי ושבלי ומשם לדרכי מילוט אחרות ברחבי ליטא, בשדותיה וביערותיה.
בפרקי הספר מתגלה דמות אם יהודייה, שיחד עם בנה הפעוט מיטלטלת בין גלי החורבן ובמסירות נפש ללא חת נלחמת להצלתו הפיזית והרוחנית.
גם את תפקידה כמורה אין היא זונחת, וממשיכה בימי האימה לטכס עצה להצלת הילדים ולחינוכם היהודי.
מתוך תהומות דם ודמעות המחברת מצליחה לחשוף מעיינות מפכים של אמונה, תפילה ובקשה למען הפרט והכלל.
לשון הכתיבה התנ"כית מרשימה ומעצימה את חוויית הקורא.
"קול שוועת בת עמי מארץ מרחקים" – בד בבד עם תיאור מוראות הימים ההם מתגלים גם אמונה ובטחון כי יש מנהיג לבירה.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016