זכור - אמונה בימי השואה

חודש חשוון תשס"ו - האם היהודייה בשואה


שאלות מעמק הבכא
מילה בשעת סכנה

זמן ומקום: גטו ורשה – חורף תש"ג.

הרקע: בגטו שרר באותה עת משטר אימים אכזרי ומדכא. רבי קלונימוס שפירא – הרבי מפיאסצנה, שהיה גם מוהל מומחה, פנה לר' אברהם הנדל מראשי העסקנים בגטו להצטרף אליו לעריכת ברית מילה.
היה צורך לארגן "צו תנועה" לאחד מבכירי הרופאים מכיוון שהמילה לא הייתה בזמנה, והרב חשש לבצע אותה בתנאים הנתונים מבלי שיהיה רופא נוכח במקום.
ר' אברהם הנדל אירגן מניין, ותוך סכנת נפשות צעדו כולם לבית הרך הנימול שעמד בקצה הגטו.

השאלה: אבי הילד נעדר מן הבית עקב גירושו למחנה עינויים במחוז לובלין. בפני האם עמדה הדילמה האם למול את בנה או להימנע מן הצעד הזה, שכן אם לא יהיה מהול יקל עליה להסתירו בין הגויים וכך להצילו.

ההחלטה: האם שדאגה מאוד לגורל בעלה החליטה לא להשאיר את הילד ערל, אלא למול אותו, ובתפילתה ביקשה מרבון העולמים שבזכות מצווה זו יציל ה' את בעלה באשר הוא שם.

מקור: יהושע אייבשיץ, "האשה בשואה", ירושלים, תשמ"ז, חלק א עמ' 59.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016