זכור - אמונה בימי השואה

חודש טבת תשס"ו - הנצחה


תמונה
"ונתתי להם בביתי ובחומֹתי יד ושם טוב מבנים ומבנות, שם עולם... אשר לא יכרת" (ישעיהו, נו, ה)

בתמונה: מרתף השואה בהר ציון ירושלים, שלט לזיכרון קדושי העיר לובצ'ובמתוך ארכיון יד ושם.
9 FO 237
הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016