זכור - אמונה בימי השואה

חודש טבת תשס"ו - הנצחה


תמונה
"ונתתי להם בביתי ובחומֹתי יד ושם טוב מבנים ומבנות, שם עולם... אשר לא יכרת" (ישעיהו, נו, ה)

בתמונה: פינת הנצחה של ועדת התיעוד ההיסטורי היהודימתוך ארכיון יד ושם.
5353/258
הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016